OÜ Mammut Element toodab vahelaeplaate vastavalt projektile. Vahelaeplaate kasutakse vahelaesüsteemides, kus ei ole võimalik või otstarbekas kasutada vahelaepaneeli.

Vahelaeplaadid toodetakse vastavalt standardite EVS-EN 13747 Betoonvalmistooted. Vahelaesüsteemides kasutatavad vahelaeplaadid ja EVS-EN 13369 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad.


Vaata ka sertifikaate