OÜ Mammut Element toodab vundamendivaiu vastavalt projektile, pikkusega kuni 12 m.

Vundamendivaiad toodetakse vastavalt standardite EVS-EN 12794 Betoonvalmistooted. Vundamendivaiad ja EVS-EN 13369 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad.


Vaata ka sertifikaate